Praktisk info

Praktisk information for andelshavere

På siden her kan du læse om praktiske informationer som kunne vedører dig som andelshaver.

fællesgården findes 5 affaldsstationer, hvor du kan komme af med dit affald. Du bør sortere dit affald i følgende 7 fraktioner:

 • Pap
 • Papir
 • Hård plast
 • Metal
 • Elektronik
 • Batterier
 • Husholdningsaffald – Resten

Alt hvad der er for stort til at komme i containerne f.eks. tv-skærme, møbler, madrasser og køleskabe skal afleveres i storskraldsrummet.

 • Glas – I en af de to glascontainere
 • Miljøfarligt affald – Oven på eller ved siden af det aflåste skab til miljøfarligt affald 

Nøglen til storskraldsrummet er samme nøgle som du bruger til gårdens fællesporte. Af hensyn til naboer til storskraldsrummet, henstiller bestyrelsen til at du ikke benytter det før kl. 07:00 og efter kl. 22.00.

Storskraldsrummet

Møbler, madrasser, hårde hvidevarer og andre ting der er for store til at være i de almindelige containere skal afleveres i storskraldsrummet – se oversigtskortet. Du må ikke bare efterlade det ved affaldsstationerne.

I storskraldsrummet kan du desuden aflevere glas og miljøfarligt affald, og efter jul kan du også aflevere dit juletræ.

Småt brændbart affald som tøj, legetøj, CD’er og bøger hører til gengæld ikke til i storskraldsrummet. Det skal sorteres og smides ud i en af gårdens affaldsstationer. Hvis det er ting du ønsker at give videre til andre, kan du aflevere det på byttestationen i krydset mellem Sdr. Boulevard, Dybbølsgade og Saxogade eller aflevere det til Top Genbrug på hjørnet af Skydebanegade og Istedgade.

Byggeaffald skal du selv aflevere på en af kommunens genbrugsstationer – du må hverken smide det i storskrald eller i de almindelige containere til husholdningsaffald.

Er du i tvivl om hvor affaldet hører til kan du bruge Københavns Kommunes affalds ABC:

https://nemaffaldsservice.kk.dk/AffaldsABC

 

Nøglen til storskraldsrummet er samme nøgle som du bruger til gårdens fællesporte. Af hensyn til naboer til storskraldsrummet, henstiller bestyrelsen til at du ikke benytter det før kl. 07:00 og efter kl. 22.00.

Arbejdsdage

Foreningens størrelse taget i betragtning, kan bestyrelsen ikke administrere at arrangere fælles pligtarbejde for andelshavere, men gårdlavet arrangerer, i det omfang der er ressourcer til det, frivillige arbejdsdage i gården.

Fællesarrangementer

Afholdelse af fællesarrangementer afhænger i høj grad af, om der er bestyrelsesmedlemmer der har tid og lyst til at løfte opgaven. Hvis du som andelshaver vil tage initiativ til et fællesarrangement og sammen med andre andelshavere vil stå for at afholde det, så er bestyrelsen meget positive og vil typisk gerne bevillige et beløb til at dække omkostningerne. 

Gårdlavet tilstræber at afholde to arrangementer årligt; et julearrangement hvor vi tænder op i gårdens bålfad og serverer glögg og æbleskiver, samt et arrangement om foråret.

 

Siden 2018 har Altangruppen – en gruppe af andelshavere udenfor bestyrelsen arbejdet på et fælles altanprojekt i foreningen.

Altangruppen har oprettet Facebookgruppen ’Altaner i Estlandsgadekarreen’ hvor du kan følge med i gruppens arbejde. https://www.facebook.com/groups/altaner.estlandsgadekarreen/?fref=ts

Du må ikke fremleje din lejlighed ud uden bestyrelsens godkendelse. Foreningens vedtægter giver dig ret til at fremleje din lejlighed ud under særlige omstændigheder f.eks. på grund af sygdom, forretningsrejse, studieophold eller lignende for en begrænset periode pa normalt 2 år.

Når du ansøger om at fremleje for en tidsbegrænset periode skal du udfylde en standart lejekontrakt typeformular A og sende den til bestyrelsen. Lejekontrakten skal underskrives af både dig selv og din lejer. Af lejekontrakten skal det fremgå hvornår fremlejen begynder og slutter.

Standart lejekontrakten kan downloades fra dette link:

https://www.trm.dk/temaer/private-lejeboliger/private-lejebolig-artikler/lejekontrakt-private-lejeboliger/

Desuden skal du fremsende dokumentation for det forhold der gør du ønsker at fremleje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan finde foreningens forsikringspolice på foreningens hjemmeside. Forsikringen dækker blandt andet vandskader.

 

Ved anmeldelse af skader skal du skrive en skadesbeskrivelse, hvor du så udførligt som muligt beskriver hvad der er sket, hvordan det skete og hvornår det skete. Denne skadesbeskrivelse skal du sende til Anette Borge i administrationen. Anette vil herefter anmelde skaden til forsikringsselskabet.

 

Ved pludseligt opståede vandskader er det vigtigt at du kontakter viceværten, så skaden kan stoppes og begrænses. Typisk vil der efterfølgende skulle tages fugtmålinger i loft og vægge for at vurdere skadens omfang og hvilke foranstaltninger der skal iværksættes.

Du har lov til at have husdyr /kæledyr i din lejlighed.

HUND 
Du har lov til at holde hund i din lejlighed, men hunde har ikke adgang til fællesgården. Bor du i et af karreens to baghuse må du føre din hund i snor gennem gården til den nærmeste port. Reglerne gælder også selvom din hund er en hvalp, for dine gæsters hunde og for hunde du eventuelt måtte passe for en kortere periode. Mange klager og konflikter i foreningen omhandler hunde der gør. Hvis du har hund så vær lydhør og imødekommende over for dine naboer. Tænk på, at du ikke selv ved hvor meget din hund gør, når du ikke er hjemme. 

KAT
Du har lov til at holde kat i din lejlighed. Ifølge reglerne for brug af fællesgården, må du have din kat med i gården i sele og snor.

Bestyrelsen informerer foreningens beboere ved opslag på opslagstavlerne i opgangene. Tjek jævnligt opslagstavlen for nye opslag. Det kan for eksempel være opslag om at håndværkere har brug for adgang til din lejlighed i forbindelse med renoveringsarbejde.

Når bestyrelsen vurderer at der tale om meget vigtig information, bliver den husstandsomdelt i postkasserne. Derudover informerer bestyrelsen på foreningens facebookside. På foreningens hjemmeside kan du hente vedtægter, regnskab og vedligeholdelsesplan. Endelig skriver bestyrelsen i forbindelse med foreningens generalforsamling en beretning; et resumé af de væsentligste tiltag, beslutninger, opgaver og begivenheder i året der gik.

Vil du i tale med bestyrelsen kan du

Foreningens facebookside

På foreningens officielle facebookside som også er foreningens ansigt udadtil informerer bestyrelsen lejlighedsvist om tiltag og arrangementer i foreningen. Vigtige informationer bliver samtidig opslået på opslagstavlerne i opgangene.

I tilknytning til foreningens facebookside er der oprettet en lukket facebookgruppe for beboere i karréen. Her kan du komme i kontakt med andre beboere i foreningen, dele erfaringer, oplevelser, lave opslag om glemte ting, dele billeder fra gården mv. Alle medlemmer i gruppen har ansvar for at holde en god tone og overveje sine opslag, så gruppen ikke ender som et forum for brok og klager.

Bestyrelsen besvarer ikke spørgsmål i facebookgruppen. Så hvis du vil i kontakt med bestyrelsen angående spørgsmål til vedtægter og regler, konkrete forslag bestyrelsen skal behandle, eller vil klage over et forhold skal du skrive til estlandformand@hotmail.com


Opslagstavler

En del af bestyrelsens og gårdlavets information og kommunikation til andelshavere og lejere foregår gennem opslag på opslagstavlerne i opgangene. Det kan være om udlodning af beboerhaver, arrangementer i fællesgården, tidsplan for byggearbejder på ejendommen, behov for adgang til din lejlighed, indkaldelse til generalforsamling mv. Det er derfor vigtigt at du holder øje med opslagstavlen. Som beboer kan du bruge opslagstavlen til at fortælle dine naboer at du er flyttet ind, varsle dem om støj ved byggeprojekter eller fest – det er god stil!

AB Estlandsgadekarréen har sit eget bolignet. Der er tale om en 500 Mbit/s bredbåndsforbindelse, som koster 125 kr. om måneden pr. lejlighed til Fiberby og 50 kr. der dækker afskrivning på kablingen rundt i ejendommene. Service og administration er med i prisen, så hvis du har problemer med din forbindelse kan du kontakte Fiberby www.fiberby.dk/site/ Viceværten kan IKKE hjælpe dig med din internetforbindelse.

Med Fiberbys net bør alle lejligheder i princippet kunne måle en hastighed på 500 Mbit fra internetstikket i lejligheden uanset hvor mange andre brugere der er på nettet i foreningen. Du kan finde links til måling af din hastighed, gode råd til placering af router med mere på Fiberbys hjemmeside  https://fiberby.dk/fa-det-bedste-ud-af-dit-internet/

 

Foreningen har ikke kælderrum under alle ejendomme, og der hvor der er kælderrum, er der ikke nødvendigvis nok til alle lejligheder. Du er altså ikke garanteret et kælderrum som andelshaver i foreningen. Eneste undtagelse er ejendommen Dannebrogsgade 46 A-C, hvor hver lejlighed har et tilknyttet loftsrum. Det sker ofte at kælder og loftsrum ikke bliver ryddet ved fraflytning, og over årene bliver det uoverskueligt hvem der bruger hvilke rum. Derfor skal du forsyne dit kælder/loftsrum med et mærkat med navn og adresse. På den måde kan vi identificere og anvise uanvendte kælderrum til beboere der mangler rum. Har du ikke noget kælder- eller loftsrum tilknyttet din lejlighed, kan du henvende dig til viceværten. Hvis der er uanvendte rum i din ejendom, kan han anvise dig et du kan overtage mod at du selv står for tømningen. 

Selvom du mangler plads til opbevaring MÅ DU IKKE stille dine ting i gangarealerne i kælder og på loft. Ting du vil skille dig af med skal du SELV bære til nærmeste affaldsstation/ storskraldsrummet.

Med mindre låsen er blevet skiftet af en tidligere andelshaver, er nøglerne til din lejlighed systemnøgler. Du kan bestille en kopi af lejlighedsnøgle og opgangsnøgle hos foreningens vicevært. Nøglekort til vaskeriet skal bestilles hos Anette Borge i administrationen.

Ved Estlandsgade 4 er der to porte. Ved porten til gaden virker din fællesnøgle, ved den næste port, til gården, skal du bruge enten din opgangsnøgle. Hvis du af en eller anden grund ikke har en fællesnøgle, kan du bestille en hos vores vicevært Torben Frausing for 85 kr.

Ændringer af din lejlighed så som ombygning og nedrivning af vægge skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen giver sin godkendelse, såfremt kommunens byggeteknikere siger god for projektet og det udføres forsvarligt. Eventuelle følgeskader af byggeprojekter påhviler andelshaver. Installation af vaskemaskine, opvaskemaskine, emhætte og lign. skal udføres af en fagmand. Forkert udførte installationer kan forstyrre resten af opgangens vand og ventilationsstystem og kan i værste fald medføre vandskader på ejendommen. Med hensyn til emhætte skal du være opmærksom på at du ikke må tilslutte emhætte med motor til ventilationssystemet, kun emhætte godkendt til centralsug. På foreningens hjemmeside kan du hente en liste over emhætter godkendte emhætter. Alternativt kan du installere en emhætte med kulfilter. Foreningens vicevært kan vejlede dig i hvordan du lukker i for centralsuget.

Foreningens trappeopgange bliver vasket en gang om ugen. Du kan selv hjælpe til med at holde opgangene rene ved at gøre rent efter dig hvis du taber eller spilder noget, og opfordre dine naboer i opgangen til at gøre det samme. Af hensyn til brandsikkerhed og rengøring må hverken bagtrapper eller fortrapper anvendes til opbevaring. Desuden er rygning er forbudt i foreningens trappeopgange. Mange af foreningens trappeopgange er slidte og i dårlig stand. Såfremt der er luft i budgettet prioriterer bestyrelsen at istandsætte 1-2 trappeopgange om året.

Af sikkerhedshensyn tillader brandmyndighederne ikke parkering af barnevogne og klapvogne i opgangene. Derfor har foreningen reserveret et skur i gården til barnevogne og klapvogne. Nøgle til barnevognsskuret kan rekvireres hos foreningens vicevært mod et mindre depositum.

Er der opstået en vandskade er det vigtigt at du reagerer omgående, ved at kontakte viceværten på mobil 40 81 43 15. Hvis telefonsvareren går på så læg en besked eller send en sms, hvor du gør det klart at det drejer sig om en vandskade. Jo hurtigere der bliver ageret jo bedre kan skaden begrænses. Dernæst skal du få fat i alle naboer der bor over dig i samme side af opgangen, og bede dem om ikke at bruge afløbet/vandet før problemet er løst.

I sommermånederne lukker foreningen for varmen til radiatorerne. Perioden hvor der er lukket reguleres efter temperaturen og kan derfor variere fra år til år. Oplever du problemer med det varme vand, skal du kontakte viceværten. Årsagerne kan være flere og viceværten kan hjælpe med at afklare hvad det er og hvad der skal gøres.

Estlandsgadekarreen har sit eget pengeløse vaskeri i Estlandsgade 14 – se oversigtskort. Her kan du vaske hver dag mellem 6.30 og 21. Vaskeriet har 8 vaskemaskiner, seks mindre maskiner og to store. En lille maskine koster 17 kr. en stormaskine 25. Derudover er der tre tørretumblere. Prisen du betaler for at vaske dækker vaskeriets omkostninger til el, vand, sæbe og service på maskinerne. Du skal ikke bestille tid for at vaske. Du går simpelthen bare ned på vaskeriet og ser om der er maskiner ledige. Du betaler for din vask på vaskeriets betalingspanel. Det beløb du vasker for på en måned, betaler du sammen med din boligafgift. For at bruge vaskeriet skal du have et vaskekort, der både fungerer som nøgle- og betalingskort. Vaskekortet rekvireres hos Anette Borge i administrationen og afhentes hos foreningens vicevært.

God stil på vaskeriet:

 • Hvis du vil bruge dit eget vaskemiddel frem for vaskeriets, skal du bruge en vaskebold. Husk at fravælge sæbe på betalingspanelet. Vær sparsom med dosering af egen sæbe og skyllemiddel, den der kommer efter dig, har ikke nødvendigvis lyst til rester af sæbe og skyllemiddel.
 • Vis hensyn til andre, lad ikke dit tøj optage plads i vaskeriets kurve og på vaskeriets borde. Hent så vidt muligt dit tøj når det er færdigt.
 • Vis hensyn til andre og tag ikke alle maskinerne på én gang. Vask i stedet lidt oftere.
 • Det er strengt forbudt at farve tøj i vaskeriets maskiner.
 • Medbring dine egne vasketøjssække og lad andres ligge.
 • Brug vaskepose når du vaske BH’er med bøjler. Vaskemaskinerne bliver ødelagt hvis metalbøjlen sætter sig fast i tromlen.
 • Skulle en vaskemaskine være ude af funktion sætter du en seddel på maskinen hvorpå du skriver /afkrydser hvad problemet er.
 • Det er hverken tilladt at ryge eller at medbringe hunde i vaskeriet.

Bestyrelsen har i samarbejde med foreningens byggetekniske rådgivere udarbejdet en tiårig vedligeholdelsesplan. I planen kan du læse rådgivers gennemgang af ejendommenes tilstand, og se hvornår bestyrelsen forventer at igangsætte vedligeholdelsesarbejder på de enkelte ejendomme. Planen er vejledende, forstået på den måde at bestyrelsen bruger den til at styre efter, men kan afvige fra den, hvis der er gode grunde til det – økonomiske eller tekniske. 

Adgang til din lejlighed

I forbindelse med renoveringsarbejder på bygningen og reparationer af dørtelefonanlæg, kan håndværkere have brug for at få adgang til din lejlighed. Du vil i så fald få besked om at aflevere en nøgle eller selv at være hjemme i et bestemt tidsrum på opslagstavlen eller i din postkasse.

Punkterede termoruder

Mange lejligheder i foreningen har punkterede termoruder, dvs. at der konstant sidder et lag dug mellem vinduesglassene. Bestyrelsen er bekendt med problemet og har forståelse for at det kan være frustrerende. Det vil imidlertid ikke være økonomisk ansvarligt af bestyrelsen at skifte ruderne ad hoc som problemet opstår. Derfor planlægger bestyrelsen at skifte punkterede termoruder, i forbindelse med andet arbejde på ejendommen der kræver stillads – se vedligeholdelsesplan. 

Hvis du ikke kan leve med punkterede ruder indtil da, giver foreningens vedtægter dig lov til at udskifte ruderne for egen regning. Du skal bruge en håndværker der er godkendt af bestyrelsen og udgiften vil blive betragtet som en forbedring.

Foreningens vicevært hedder Torben Frausing. Torben varetager mange opgaver for foreningen i forbindelse med den daglige drift og vedligeholdelse. Han har blandt andet tilsyn med varmecentral, vaskeri, renholdelse af fællesgården, tilsyn med porte og bestilling af nøgler. 

Som andelshaver har du selv ansvaret al indvendig vedligeholdelse. Det betyder at viceværten ikke udfører nogen arbejder for dig i din lejlighed. Men han kan vejlede dig i hvad du skal gøre og hjælpe med forslag til håndværkere du kan kontakte. Du kan træffe Torben personligt hver mandag mellem 8.00 og 9.00 på kontoret i Dannebrogsgade 48. I akutte situationer, f.eks. hvis du har forårsaget en vandskade, skal du kontakte viceværten omgående på mobil 40 81 43 15

Det er Toben du skal have fat i hvis:

 • Der opstår en vandskade
 • Du oplever problemer med det varme vand
 • Du skal have en ny termostat til din radiator
 • Hvis opgangens dørtelefon eller trappebelysning ikke virker
 • Hvis du har set rotter i gård eller kælder
 • Hvis du mangler nøgler til storskraldsrum /fællesporte eller skal bestille en kopi af din lejlighedsnøgle
 • Hvis du er i tvivl om hvilken emhætte du må installere

Ordensregler

Fest, fødselsdag, housewarming

Uanset hvad anledningen er, så skal du tage hensyn til dine naboer i foreningen. Det betyder at du skal:

 • Varsle dine naboer i opgangen og naboopgangen ved at sætte et opslag op i opslagstavlen, mindst en uge i forvejen
 • Skrive hvornår du forventer at slutte festen
 • Holde vinduerne lukkede, når der bliver spillet høj musik

Du må under ingen omstændigheder holde fest på aftener før hverdage

Klager og konflikter

Langt de fleste konflikter mellem beboere i andelsforeningen omhandler støj, som hunde og fester. Når man lever sammen i gamle etageejendomme er det uundgåeligt at få et vist indblik i naboernes liv. På den anden side skal vi alle sammen udvise hensyn til hinanden. Bestyrelsen opfordrer derfor til, at du i første omgang forsøger at løse problemet selv, ved at tage en snak med din nabo, om det der går dig på.

Er problemerne /generne ikke til at løse kan du klage skriftligt til bestyrelsen. I det tilfælde er det vigtigt at du registrerer de enkelte hændelser /gener ved at notere datoer, tidspunkter og varigheden af dem. Hvis andre i opgangen også er generede, så få dem til at gøre det samme. Uden en sådan dokumentation, er det svært for bestyrelsen at gå ind i sagen.