Gården

Fællesgården

Fællesgården blev anlagt i sin nuværende form i 2001. Gården er for alle karreens beboere. Det vil sige at vi deler den med karreens øvrige to foreninger A/B Istedgade 73-75, Ejerforeningen Istedgade 69-71 og med Rundskuedagens plejecenter. Det er gårdlavet der varetager driften og udviklingen af fællesgården. 

Vores vicevært og hans folk der varetager den daglige renholdelse af fællesgården. Selvom vi betaler for renholdelse, skal du stadig rydde op efter dig selv (og dine børn) og smide dit affald i en skraldespand når du forlader gården.

For at alle kan have glæde af gården, skal du overholde gårdlavets ordensregler. Du finder dem opsat i portene til gården og på foreningens hjemmeside. De vigtigste er:

Legepladsen i gården

Legepladsen i gården benyttes på eget ansvar. Med gårdens ’åbne’ gitterporte er det umuligt at holde katte ude. Derfor har gårdlavet indkøbt et net til at afdække den lille sandkasse. Det er dit ansvar som forældre, at hjælpe med at holde den lille sandkasse tildækket efter brug.

Gårdlavet

Gårdlavet er det organ der varetager driften og udviklingen af fællesgården og træffer beslutninger inden for budgettet. I gårdlavet sidder repræsentanter for ejerne af fællesgården. Det vil sige medlemmer fra de tre foreningers bestyrelser, samt en repræsentant fra FSB der ejer Dannebrogsgade 44-46 (Rundskuedagens Plejecenter). A/B Estlandsgadekarreen er den største ejer i gårdlavet og har flertal ved beslutninger.

For at flere kan få mulighed for at involvere sig i pasningen og udviklingen af gården, indkalder gårdlavet cirka hvert halve år til gårdmøde, hvor du kan komme med input og ønsker. Desuden er der for nyligt oprettet en gårdgruppe for beboere der på en mere fast basis vil deltage i planlægningen af arrangementer og fælles arbejdsdage. Skriv en besked til os på foreningens facebookside, eller læg en seddel til os med dit navn og din e-mail adresse i kontoret Dannebrogsgade 48, hvis du har lyst til at være en del af gruppen.

Fællesporte

De fleste af portene til fællesgården er såkaldte fællesporte – se gule pile på oversigtskort. Det betyder at alle karreens beboere har ret til at benytte portene som adgang til gården. Nøglen til fællesportene giver dig samtidig adgang til storskraldsrummet. 

Ved Estlandsgade 4 er der to porte. Ved porten til gaden virker din fællesnøgle, ved den næste port, til gården, skal du bruge enten din opgangsnøgle. Hvis du af en eller anden grund ikke har en fællesnøgle, kan du bestille en hos vores vicevært for 85 kr.

Cykelparkering

Foreningen råder desværre ikke over nogen cykelkældre, men i har gennem en årrække fået etableret flere cykelparkeringspladser rundt omkring i fællesgården. Her skal du som udgangspunkt parkere din cykel.

Hvis der ikke er plads i cykelstativerne, må du parkere din cykel andre steder under hensyn til:

Gårdens træer, planter og inventar

Du må ikke parkere din cykel i gårdens bede. Du må heller ikke låse den fast gårdens træer, borde, lygtepæle eller vasketøjsstativer

Adgangsforhold

Andre skal kunne færdes på stierne i gården, komme til vaskeriet, til opgange og til affaldsstationer

Brandsikkerhed

Ved brand skal brandvæsnets køretøjer kunne komme genne porten til Istedgade 81 A og B, her må du ikke parkere

Motorkøretøjer som, motorcykel og knallert må ikke parkeres i gården. Eneste undtagelse er trehjulede handicapkøretøjer.

Cykeloprydning

Det er en vedvarende udfordring at skaffe plads nok til cykelparkering i gården. Derfor foretager gårdlavet hvert år en cykeloprydning, hvor cykler uden ejermand bliver fjernet. Cykeloprydningen bliver annonceret på opslagstavlerne i opgangene og på foreningens facebookside.

Distortion

Under Distortion vil vi gerne undgå at vores dejlige gård bliver brugt som toilet af tissetrængende Distortiongæster. Derfor begrænser vi denne ene gang om året adgangen til gården til 2 porte, mens resten aflåses fra kl. 14 til kl. 07 næste morgen. Under Distortion er det vigtigt, at du har en nøgle der virker til fællesportene. Vi henstiller også til at karreens beboere under Distortion holder deres fest på gaden – ikke i gården.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.