Køb og salg af andelslejlighed

Salg af din andelslejlighed

Siden 1. januar 2016 har lejligheder skullet tilbydes foreningens venteliste. Bestyrelsens ventelisteudvalg har udarbejdet en vejledning til proceduren ved salg af lejlighed. Den kan downloades fra både administrationens og foreningens hjemmeside eller rekvireres ved at skrive til venteliste.estlandsgadekarreen@gmail.com Du skal forvente at der går omkring 2,5 måneder fra du opsiger din lejlighed hos administrationen til du får udbetalt pengene fra salget.

Estlandsgadekarreens venteliste er åben for opskrivning til aktive køber som ønsker lejligheder på mellem 30 og 50 kvm indtil D. 09 Oktober kl 12:00

 

Venteliste

I januar 2016 genetablerede bestyrelsen foreningens ventelister ved salg af andelslejligheder. Vi har således en intern venteliste for andelshavere i foreningen og en ekstern liste, der åben for alle andre der henvender sig. Ved salg går opskrevne på den interne venteliste altid forud for personer på eksterne liste. Andelshavere bliver skrevet op på den interne liste i den rækkefølge de henvender sig.
Du skriver dig op ved at henvende dig til bestyrelsens ventelisteudvalg på venteliste.estlandsgadekarreen@gmail.com

Dokumenter om salg og ventelister