Kontakt

Information

Bestyrrelsen

Bestyrrelsen består af medlemmer valgt af andelshaverne på den årlige generalforsamling. Medlemmerne bliver valgt for enten 1 eller 2 år af gangen. For uden faste medlemmer, består bestyrelsen også af suppleanter. Bestyrelsen mødes den 1. mandag hver måneden og har til opgave at drive andelsforeningen. Det er bl.a. bestyrelsens opgave at træffe beslutninger om vedligeholdelse og renoveringsprojekter, samt træffe beslutninger vedrørende problemstillinger, beboerhenvendelser mm.

Bestyrelsen kan kontaktes på mail, eller via kontaktboksen til højre på siden.

 

Administrator

Homann Advokater varetager foreningens administrative opgaver så som opkrævning af boligafgift, a conto varme og vask. Desuden yder Homann Advokater foreningen juridisk bistand f.eks. ved ændring af foreningens vedtægter og i eksklusionssager. Vores sagsbehandler i administrationen hedder Anette Borge. Du kan kontakte Anette på: 

Send os en besked