Skal du flytte?Dansk
Enter your username and password here in order to log in on the website:

Opsigelse og salg


Orientering angående salg i sommerperioden!

Processen omkring salg tager 6 uger fra vi sender tilbud om lejlighed ud til ventelisten til overdragelsdatoen.Derfor

kan du på grund af sommerferie i administration og bestyrelse tidligst sælge din lejlighed med overdragelse per 15. september. I så fald skal din lejlighed fremvises i den første uge i august og tilbuddet skal sendes ud senest i den sidste uge af juli.Kontakt administration og ventelisteudvalg hurtigst muligt hvis du planlægger at sælge med overdragelse d. 15. september.  


Hvis du skal flytte
og vil sælge din andelslejlighed i AB Estlandsgadekarréen, skal du først og fremmest kontakte administrationen og opsige din lejlighed. Du finder kontaktoplysninger til administrationen under punktet 'administration' i menuen til venstre.

Når du har opsagt Siden 1. januar 2016 har andelslejligheder i A/B Estlandgadekarréen skulle tilbydes til salg gennem foreningens ventelister. Processen omkring salget af din andelslejlighed er et samarbejde mellem andelshaver, administration og bestyrelsens ventelisteudvalg. Vi gør dig opmærksom på, at salget tager omkring 8 uger fra opsigelse til overdragelsesdato.

Du finder mere information i dokumentet ’vejledning til salg af andel i Estlandsgadekarreen’    

 

 

Mens du afventer salg

Du må ikke fremleje din lejlighed, mens du afventer salg, og lejligheden er sagt op.

Ved midlertidig fraflytning kan du til gengæld få tilladelse til fremleje i de fleste tilfælde.

Se reglerne om fremleje i vedtægterne, som du finder under punktet 'vedtægter' i menuen til venstre.