English
Indtast dit brugernavn og kodeord for at logge ind:

Internet

Bolignettet i AB Estlandsgadekarréen får sin forbindelse fra Fiberby. Der er tale om en 50 Mbit/s bredbåndsforbindelse, som koster 100 kr. om måneden pr. lejlighed til Fiberby og 50 kr. i antenneafgift, der dækker afskrivning på kablingen rundt i ejendommene. Fiberby’s bredbåndsforbindelse er på 50/20 Mbit. Hver lejlighed i foreningen er altså garanteret minimum 50 Mbit til download og 20 Mbit til upload.

Service og administration er med i prisen for Fiberbys forbindelse. Hvis du har problemer med din forbindelse, kan du derfor kontakte Fiberby uden at få en ekstraregning. Fiberbys hjemmeside hedder www.fiberby.dk/site/

Antenneafgiften på 50 kroner om måneden til afskrivning på anlægget betales af alle andelshavere, uanset om de har tilmeldt sig Fiberbys forbindelse eller ej, da netværket er et stående tilbud i alle foreningens boliger. Betalingen bliver trukket sammen med boligafgiften.

Oprettelse for beboere, der valgte ikke at tilslutte sig Fiberby ved etableringen af bolignettet, kan ske for et engangsbeløb på 500 kr ved henvendelse til Fiberby. Ring til Fiberby på Tlf. 33 32 00 99, hvis du skal tilsluttes.

Kabler og stik er trukket af Indienet, og foreningen har valgt selv at eje netværket, så vi kan skifte Fiberby ud med en anden udbyder, hvis der viser sig mere fordelagtige muligheder på markedet.

IP telefoni

Fiberby har en aftale med bolig:net om levering af IP- Telefoni til Fiberbys kunder. Fiberby-brugere, der gerne vil have oprettet IP-Telefoni, kan kontakte bolig:net. Abonnementsprisen er 49 kr. om måneden for almindelig fastnettelefoni. Se bolig:net's takster her http://www.bolignet.dk/tlfabopriser.html