English
Instruktioner i nulstilling af kodeord vil blive sendt til dig med det samme.

Gårdanlæggets drift

Gårdanlægget drives af gårdlavet, som er ansvarligt for drift og vedligeholdelse, herunder gartnere, forbedringer og nyanskaffelser. Gårdlavet består af repræsentanter for ejerne af ejendommene i karréen. Repræsentanterne opstilles af ejernes bestyrelser.

Gårdanlæggets ejere er AB Estlandsgadekarréen, Andelsforeningen Istedgade 73-75, Ejerforeningen Istedgade 69-71, og Rundskuedagens Plejecenter.

Hvis du vil være med i gårdlavsbestyrelsen, skal du først stille op til
den bestyrelse, der repræsenterer din ejendom. 

Her finder du et oplæg til eventuelle fremtidige projekter i vores fælles gårdanlæg - Inspiration